• Sun. Jul 21st, 2024

YuuPen

อยู่เป็น ใช้ชีวิตให้เป็น

สามารถทำ passport 10 ปี และจ่ายเงินผ่าน QR Code ได้แล้วนะ!

Oct 8, 2022
10 years passport

ทำพาสปอร์ตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2. สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย
ผู้ที่ทำพาสปอร์ตใหม่
– บัตรประชาชนตัวจริง
ผู้ที่ทำพาสปอร์ตหาย
– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแจ้งความฉบับจริง (ต้องไปแจ้งความก่อน)
ผู้ที่ต่ออายุพาสปอร์ต
– บัตรประชาชนตัวจริง
– พาสปอร์ตเล่มเก่าที่หมดอายุ

เว็บไซต์สำหรับจองคิวทำพาสปอร์ต 2565

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th (จองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน)

2. หากยังไม่เคยลงทะเบียน ให้กดสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียด และเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย 

3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการไปทำพาสปอร์ต ว่าเป็นในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

4. เลือกสำนักงานหนังสือเดินทาง และเลือกเวลาที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ

5. เลือกวิธีรับเล่มพาสปอร์ตฉบับจริง ว่าต้องการรับทางไปรษณีย์ หรือเดินทางมารับด้วยตัวเอง

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ความเร่งด่วนค่าธรรมเนียมสถานที่ทำสถานที่รับ
ธรรมดา1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
1,500 บาท (เล่ม 10 ปี)
ทุกสำนักงานกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ
ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ
ด่วนพิเศษ
(รับเล่มในวันเดียวกัน)
3,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
3,500 บาท (เล่ม 10 ปี)
ทุกสำนักงาน
(ก่อน 11.00 น.)
กรมการกงสุล

หมายเหุต สามารถทำ passport เล่ม 10 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น

การชำระค่าธรรมเนียมก็ง่ายได้ รองรับหลายรูปแบบ

แต่บัตรเครดิตมีชาร์ตเพิ่ม 0.09% นะคะ

passport payment ways

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง…รับเป็นเงินสดเท่านั้น!!!

รูปแบบการจัดส่งค่าธรรมเนียมระยะเวลา
ไปรษณีย์ EMS40 บาทภายใน 2-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด

Reference https://consular.mfa.go.th/th/publicservice-category/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87