• Sun. Jul 21st, 2024

YuuPen

อยู่เป็น ใช้ชีวิตให้เป็น

Dime! บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสุด 3%

Oct 10, 2022

แอปพลิเคชันที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนหลากหลายประเภท ได้แก่ เงินฝาก บริการชำระเงิน สินเชื่อ ประกัน กองทุนรวม หุ้นต่างประเทศ สินทรัพย์ดิจิทัล สะดวก ง่ายแค่ปลายนิ้ว

โดยวันนี้เราจะแนะนำ บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3% ต่อปี ฝาก-โอน-จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ นั่นคือ…บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง Dime! Save

เปิดบัญชีง่าย ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีลงทุน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Dime! จาก App Store หรือ Play Store แล้วเปิดบัญชีลงทุนได้เลย ไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร ไม่มีขั้นต่ำ อนุมัติไวภายใน 2 นาที เปิดทีเดียว ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม 

ศึกษาวิธีการเปิดบัญชีลงทุนได้ที่ https://dime.co.th/articles/how-to-open-dime-accounts

ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3% ต่อปี

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร รับดอกเบี้ยสูงกว่าใครตั้งแต่บาทแรก คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร

วงเงินฝากอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 ไม่เกิน 30,000 บาท3.00%
 ส่วนที่เกิน 30,000 – 100,000 บาท1.00%
 ส่วนที่เกิน 100,000 บาท0.50%

ฝาก-โอน-จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

ทำรายการฝากเงิน หรือโอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ไม่ต้องฝากประจำ ไม่มีขั้นต่ำการฝากเงินหรือโอนเงิน และยังได้อัตราดอกเบี้ยตามเดิม

แต่งสลิปให้สนุก ไม่ซ้ำใคร

เติมสีสันให้การโอนเงินของคุณ เพียงตกแต่งสลิปให้สนุก ไม่ซ้ำใคร ก่อนส่งให้เพื่อน

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี

 1. ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการผ่าน Dime! Application และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน จึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองได้
 4. ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตร อิเล็กทรอนิกส์, บริการ Sweep In – Out, บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service), บริการ KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อ

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

 1. ผู้ฝากสามารถทำรายการต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • (1) Dime! Application
   • เปิดบัญชี
   • ธุรกรรมฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้
   • ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทำธุรกรรมให้บัญชีมีการเคลื่อนไหว ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคาร
   • ยกเลิกคำขอระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราว
   • ปิดบัญชีและ/หรือบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
  • (2) สาขาของธนาคาร
   • ธุรกรรมฝากเงินเข้าบัญชี
   • สามารถสมัครใช้บริการ KKP พร้อมเพย์, SMS Alert และใช้เป็นบัญชีรับโอนดอกเบี้ย
   • ขอเอกสารรายการแสดงการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก (Statement)
   • ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทำธุรกรรมให้บัญชีมีการเคลื่อนไหว ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคาร
   • ยกเลิกคำขอระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราว
   • บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
 2. กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญชีโดยธนาคาร จะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนหักค่าธรรมเนียม

KKP Dime เป็นบริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทร