• Wed. Jul 24th, 2024

YuuPen

อยู่เป็น ใช้ชีวิตให้เป็น

10

  • Home
  • สามารถทำ passport 10 ปี และจ่ายเงินผ่าน QR Code ได้แล้วนะ!

สามารถทำ passport 10 ปี และจ่ายเงินผ่าน QR Code ได้แล้วนะ!

ทำพาสปอร์ตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง2. สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์1. บัตรประจำตัวประชาชน2. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วยผู้ที่ทำพาสปอร์ตใหม่– บัตรประชาชนตัวจริงผู้ที่ทำพาสปอร์ตหาย– บัตรประชาชนตัวจริง– ใบแจ้งความฉบับจริง (ต้องไปแจ้งความก่อน)ผู้ที่ต่ออายุพาสปอร์ต– บัตรประชาชนตัวจริง– พาสปอร์ตเล่มเก่าที่หมดอายุ เว็บไซต์สำหรับจองคิวทำพาสปอร์ต 2565 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th (จองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30…

เด็กชายชาวไนจีเรียไร้ที่อยู่อาศัย กลายเป็นแชมป์หมากรุกสหรัฐเมื่ออายุ 10 ปี หลังจากอพยพมาที่สหรัฐฯ

Tanitoluwa Adewumi หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อเล่นของเขาว่า “Tani” อาจจะอายุแค่ 10 ขวบ แต่เขาได้กลายเป็น Chess National Master อย่างเป็นทางการแล้วด้วยคะแนนที่น่าประทับใจที่ 2223 คนที่อายุน้อยที่สุด 28 ปีที่เคยได้รับตำแหน่งดังกล่าวในอเมริกา Tani เพิ่งได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเกมหมากรุกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาขณะที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในสถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน ในปี 2017 Tani พ่อแม่และพี่ชายของเขากลายเป็นผู้ลี้ภัยหลังจากหลบหนีจากไนจีเรียเพื่อหลบหนีการโจมตีที่รุนแรงต่อครอบครัวคริสเตียนเช่นเดียวกับพวกเขา พวกเขาเริ่มอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงในแมนฮัตตัน ด้วยความช่วยเหลือของบาทหลวงในท้องถิ่นทานีเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนประถมในท้องถิ่น ที่นั่นครูคนหนึ่งของเขา Russell Makofsky สอนวิธีเล่นหมากรุกในชั้นเรียนและทานีก็ถูกดึงเข้าสู่เกมทันที ครูก็สอนชมรมหมากรุกที่โรงเรียนด้วย เมื่อ Tani ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมโปรแกรมได้ Makofsky…